Karlsson & Lord

Karlsson & Lord

Andreas finns tillgänglig för uppdrag genom Kodbruket och Robert genom Codepeak. Vi åtar oss även gemensamma uppdrag.

Andreas Karlsson
andreas@kodbruket.se

Robert Lord
robert@codepeak.se